Reglament

Article 1
El dia 25 de Novembre de 2018 Smàrfan, Team Serradora-Repunxó, E.F.S Ripoll i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries organitzen la cursa Centuria Trail.

Article 2
La cursa es disputarà sobre tres recorreguts diferents: Strata de 10km, Ferreus de 23km i Colossus 38km.

Article 3
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. L’edat mínima per participar és de 18 anys. En cas de ser menor d’edat, és necessària l’autorització expressa del tutor.
Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i cal que disposi d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització. No es permet córrer amb gos

Article 4
La sortida es donarà al nucli de Sant Pau de Segúries (Vall de Camprodon).

 • 08:30 Sortida Colossus 38km
 • 09:00 Sortida Ferreus 23km
 • 09:30 Sortida Strata 10km
 • 11:45 Tancament Cursa Strata 10km
 • 13:15 Tancament Cursa Ferreus 23km
 • 16:00 Tancament de Cursa Colossus 38km

El lliurament de dorsals es farà:

 • Dissabte 24/11 de 17 a 20h
 • Diumenge 25/11 a partir de les 07:30

Article 5
Preus fins al 4/11 amb descompte:

 • Inscripció Strata 10km: 12€
 • Inscripció Ferreus 23km: 20€
 • Inscripció Colossus 38km: 32€
 • Assegurança per a no federats: 4€

Preus a partir del 5/11:

 • Inscripció Strata 10km: 14€
 • Inscripció Ferreus 23km: 24€
 • Inscripció Colossus 38km: 36€
 • Assegurança per a no federats: 4€

Els participants federats hauran de presentar la fitxa federativa a l’hora de recollir el dorsal. En cap cas es retornarà el preu d’inscripció. Cal presentar el DNI a l’hora de recollir el dorsal.
Les inscripcions es tanquen el divendres 23 de novembre a les 23:59 o en exhaurir-se els dorsals.

Article 6
El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.
En cap cas es permetrà correr la cursa sense pitrall.
El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats i hi ha avituallament.
La prova compta amb servei de guardarroba, avituallaments i esmorzar popular i dutxes en acabar la prova.

Article 7
Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova (es considera que poden ser un al•licient i un repte més a superar), malgrat tot l’organització es reserva el dret de variar el recorregut si la integritat dels participants corre perill.

Article 8
Hi haurà trofeus per als tres primers homes i dones de la classificació general.
Els premis de Strata i Ferreus es lliuraran a les 12:00h. Els premis de Colossus es lliuraran a partir de les 14h quan s’hagin completat els podis.

Article 9

 • El participant té el deure de conèixer les característiques de la cursa.
 • L’organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els atletes puguin sofrir.
 • Tota persona que desobeeixi la normativa de l’organització serà retirarà de la classificació oficial.
 • El fet d’inscriure’s implica l’acceptació del present reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complert i respectar els participants i el personal implicat en l’organització.

Article 10
Les classificacions es faran públiques a la web de la cursa.

Article 11
L’organització disposa d’un servei d’ambulància.

Article 12
Es desqualificarà:

 • Qualsevol atleta que presenti un mal estat físic manifest.
 • Tot atleta que no realitzi el recorregut complert.
 • L´atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
 • L´atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat en l´article 13 del present reglament.
 • L’atleta que llenci recipients o brossa en el recorregut de la prova.

Article 13
Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 50€. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l’esmentat comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s´ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat per l’aplicació de l’article 12 del present reglament.

Article 14
L’organització declina tota responsabilitat quant als diferents perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. La inscripció  a la cursa implica l’assupmció per part de l’atleta de la declaració següent: “Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix, mitjançant fotografies, so, vídeo i qualsevol altre mitjà i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica”.

La interpretació del present reglament i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.

Article 15
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes.